Kontrolná komisia

Kontrolná komisia SRZ-MO Švedlár

Meno a priezvisko Funkcia Telefónne číslo
Miloslav Pisko predseda kontrolnej komisie 0905 414 985
Patrik Kalinský člen kontrolnej komisie 0904 380 299
Jozef Hudák člen kontrolnej komisie 0903 862 933