Brigády

V sobotu 06. 07. 2019 o 7:00 sa uskutoční brigáda na rybníku MOTOKROS, budú sa osadzovať stĺpy, diery budú vyvŕtané strojovo už deň predtým, je potrebné priniesť hlavne motyky (tých je kvôli miešaniu betónu potrebných najviac), lopaty a krompáče.BUDE SA VARIŤ GULÁŠ!!!

Dňa 29. 06. 2019 o 07:00 p. Ružbacký zvoláva brigádu v našom rybárskom dome vo Švedlári. Na brigáde sa bude vykonávať kosenie a hrabanie. Je potrebné si priniesť hrable, vidly, fúriky a kto má môže aj krovinorez.

Dňa 08. 06. 2019 o 7:00 sa bude konať brigáda na našom rybníku Motokros, bude sa kosiť okolie rybníka, je potrebné priniesť si minimálne hrable a kosu, resp. krovinorez. V prípade nepriaznivého počasia sa brigáda ruší. V prípade nejasností kontaktujte Hospodára SRZ MO p. Majkuta.

V sobotu 08. 09. 2018 o 10:00 sa uskutoční brigáda v rybárskom dome vo Švedlári, bude sa kosiť, je potrebné prinisť fúrik, hrable alebo vidly.

V sobotu 14. 07. 2018 o 7:00 sa uskutoční brigáda na rybníku MOTOKROS, bude sa kosiť a osadzovať sa tiež budú stĺpiky, kto môže prinesie krovinorez, inak je potrebné prinisť krompáč či lopatu.

V sobotu 12. 05. 2018 o 7:00 sa uskutoční brigáda na rybníku MOTOKROS, bude sa kosiť, kto môže prinesie krovinorez. Inak je potrebné priniesť hrable a pod.

16. 09. 2017 o 7:00 sa uskutoční brigáda na rybníku MOTOKROS, bude sa kosiť, kto môže prinesie krovinorez. Inak je potrebné priniesť hrable a vidly.

Dňa 22. 07. 2017 sa koná brigáda na Motokrose, kde sa budú vykonávať nasledovné práce: kosenie, hrabanie a kopanie. Je potrebné priniesť si potrebné náradie. Ak bude pršať brigáda sa ruší. Zraz na Motokrose o 8:00. S pozdravom Hospodár MO.

Dňa 06. 07. 2017 o 16:30p. Ružbacký zvoláva brigádu v našom rybárskom dome vo Švedlári. Na brigáde sa bude vykonávať kosenie a hrabanie. Je potrebné si priniesť iba dobrú náladu.

Dňa 27. 05. 2017 o 7:00 hlavný hospodár p. Majkuth zvoláva brigádu na rybníku Motokros. Na brigáde sa budú vykonávať nasledovné práce: kosenie, hrabanie, zakladanie zlomených rúr. Je potrebné si okrem dobrej nálady priniesť aj hrable, lopatu, vidly, čižmy veľké.

Dňa 29. 04. 2017 sa koná brigáda na prítoku Smrekový vrch-Smolnícka píla za účelom vyčistiť tok pred výlovom. Je potrebné priniesť si čižmi, sekerky, pílky. Ak bude pršať brigáda sa ruší. Zraz na križovatke nad pílou o 7:00. S pozdravom Hospodári MO.