Rybárske revíry

Rybárske revíry

Vody pstruhové:

 • Hnilec č.3 revír – P – č. 4 – 0570 – 4 – 1
  Povodie rieky Hnilec od ústia Smolníckeho potoka v Mníšku n/H. po ústie Bieleho potoka. Lov povolený od 16.04 do 30.09.
 • Jazero Úhorná revír – P – č. 4 – 0870 – 4 – 1
  Vodná plocha jazera 3,5 ha pri obci Úhorná. Lov povolený od 16.04. do 30.09.
 • Smolnícky potok revír – P – č. 4 – 2360 – 4 – 1
  Od ústia Hnilca v obci Mníšek n/H. po ústie jazera Úhorná. Lov povolený od 16.04. do 30.09.

Odchovné potoky:

 • Kopagrund revír – P – č. 4 – 1060 – 4 – 2
  Potok /Kopagrund/ chovný od ústia po pramene.
 • Stredný potok revír – P – č. 4 – 2740 – 4 – 2
  Potok /Stredný/ chovný od ústia po pramene.
 • Bystrý potok revír – P – č. 4 – 0230 – 4 – 2
  Potok /Bystrý/ chovný od ústia po pramene.
 • Štofová revír – P – č. 4 – 2560 – 4 – 2
  Potok /Štofová/ chovný od ústia po pramene.