Štatistiky

Úlovky za rok 2017:

Jazero Úhorná

Druh ryby Počet kusov Počet kilogramov Hodnota v EUR
Pstruh dúhový 1003 ks 409,07 kg 1546,26,-€
Ostriež zelenkavýý 101 ks 3,80 kg 6,08,-€

Hnilec č. 3

Druh ryby Počet kusov Počet kilogramov Hodnota v EUR
Pstruh potočný 228 ks 50,32 kg 471,00,-€
Lipeň tymiánový 37 ks 11,37 kg 170,55,-€
Pstruh dúhový 8 ks 2,75 kg 10,39,-€
Spolu: 2204,28,-€

Zarybnenie v roku 2017:

Jazero Úhorná

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Pstruh dúhový (konzum) 200 kg + 200 kg + 150 + 32,24 kg (dividendy)
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 582 kg (1921,39,-€)

Hnilec č. 3

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Lipeň tymiánový (dvojročný) 34,80 kg
Lipeň tymiánový (roček 11 cm) 3000 ks
Pstruh potočný (roček 11 cm) 4000 ks
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 34,80 kg + 7000 ks (1804,65,-€)

Smolnícky potok

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Pstruh potočný (roček 11 cm) 1000 ks
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 1000 ks (129,-€)

Bystrý potok

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Pstruh potočný (plodik 4 cm) 4000 ks
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 4000 ks (200,-€)

Kopagrund

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Pstruh potočný (plodik 4 cm) 2000 ks
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 2000 ks (100,-€)

Štofová

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Pstruh potočný (plodik 4 cm) 2000 ks
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 2000 ks (100,-€)

Úlovky za rok 2016:

Jazero Úhorná

Druh ryby Počet kusov Počet kilogramov Hodnota v EUR
Pstruh dúhový 1052 ks 437,66 kg 1647,12,-€

Hnilec č. 3

Druh ryby Počet kusov Počet kilogramov Hodnota v EUR
Pstruh potočný 278 ks 66,35 kg 621,06,-€
Lipeň tymiánový 43 ks 15,33 kg 229,95,-€
Pstruh dúhový 2 ks 0,84 kg 3,18,-€

Smolnícky potok

Druh ryby Počet kusov Počet kilogramov Hodnota v EUR
Pstruh potočný 7 ks 1,34 kg 12,55,-€
Spolu: 2513,86,-€

Zarybnenie v roku 2016:

Jazero Úhorná

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Pstruh dúhový (konzum) 200 kg + 263 kg (z toho 63 kg dividendy) + 150 kg
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 613 kg (2031,67,-€)

Hnilec č. 3

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Lipeň tymiánový (roček) 3000 ks
Pstruh potočný (roček) 5000 ks
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 8000 ks (1464,-€)

Smolnícky potok

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Pstruh potočný (roček) 2000 ks
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 2000 ks (258,-€)

Úlovky za rok 2015:

Jazero Úhorná

Druh ryby Počet kusov/z toho cudzí rybári Počet kilogramov/z toho cudzí rybári Hodnota v EUR
Pstruh dúhový 1018 ks/52 ks 338,33 kg/19,41 kg 1302,55,-€
Ostriež zelenkavý 9 ks 1,50 kg 2,40,-€
Pstruh potočný 15 ks/15 ks 5,94 kg/5,94 kg 77,72-€

Hnilec č. 3

Druh ryby Počet kusov/z toho cudzí rybári Počet kilogramov/z toho cudzí rybári Hodnota v EUR
Pstruh potočný 482 ks/100 ks 113,06 kg/23,39 kg 1143,65,-€
Lipeň tymiánový 286 ks/145 ks 94,86 kg/49,42 kg 1571,16,-€
Pstruh dúhový 70 ks/8 ks 25,16 kg/4,00 kg 99,99,-€
Spolu: 4197,47,-€

Zarybnenie v roku 2015:

Jazero Úhorná

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Pstruh dúhový (konzum) 150 kg + 178 kg (z toho 28 kg dividendy) + 100 kg
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 428 kg (1687,40,-€)

Hnilec č. 3

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Lipeň tymiánový (roček) 3000 ks
Pstruh potočný (roček) 3500 ks + 3000 ks
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 9500 ks (1386,89,-€)

Smolnícky potok

Druh ryby Počet kilogramov/kusov
Pstruh potočný (roček) 1000 ks
Spolu kg/ks (Hodnota v EUR) 1000 ks (107,50,-€)