Povolenia

Povolenia na lov rýb

Predajné miesta:

  • Majkut Pavol – rybársky hospodár SRZ – MO Švedlár
    055 64 Mníšek nad Hnilcom č. 518
    tel. č.: 0907 521 012
  • Mgr. Barna Mikuláš – pomocný hospodár SRZ – MO Švedlár
    055 67 Úhorná č. 101
    tel. č.: 0905 899 239