História SRZ-MO

História SRZ-MO Švedlár

Rybársky spolok bol založený 15. 04. 1925 z iniciatívy obecného predstavenstva Švedlár na čele s richtárom p. Františekom Fleischerom, ktorému bolo životné prostredie súčasťou existencie s prihliadnutím na možné podmienky z obecného katastra. Rieka Hnilec ako súčasť už s vtedajšou čistou vodou, tečúcou cez južnú časť obce, maximálne obohatená živočíchmi, okrem iných aj rybami druhu: pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň, jalec, mrena, a tiež raka, ktorý bol garantom vývoja v toku vyvierajúceho z pod Kráľovej holi ako prameň v nadmorskej výške 1705 m n. m., gravitačne akoby zakompovaný do prírodných krás Hnileckej doliny.

Poveternostné zmeny (extrémne búrky) zapríčiňujú v toku povodňové katastrofy – násilné odplávanie rýb a znečistenie životného prostredia. V období 40. – 50. rokov nastali v politickohospodárskej sfére štrukturálne zmeny, napr. v rybárstve sa zmenil názov spolok na Miestna organizácia (MO) s nadriadenou inštitúciou Slovenský rybársky zväz (SRZ). Zmenila sa štruktúra v zmysle zákonných ustanovení ČSR.

Od roku 1946 sa uskutočnili voľby funkcionárov na 4-ročné obdobie, v zmysle rybárskej vyhlášky boli sprísnené kontrolné činnosti Revíznou komisiou a Rybárskou strážou. Rybárska organizácia Švedlár obhospodaruje 17,1 ha (cca. 18 km) vodných tokov a jazero pri obci Úhorná (3,2 ha) v katastri obce Smolník, t. j. spolu 20,3 ha vodných plôch. SRZ MO Švedlár združuje rybárov z obcí: Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Stará Voda, Helcmanovce, Smolnícka Huta, Smolník, Úhorná a ostatných záujemcov.

Členskú základňu tvorí striedavo 80 – 115 členov. Podľa plánu práce sa uskutočňujú rôzne športovo-brigádnické činnosti. SRZ-MO Švedlár je jedna z najstarších rybárskych organizácií na Slovensku.

(Zdroj: Ján Patz). Ing. Lukáš Ivančo