Dobrovoľný príspevok (napr. za neodpracovanú brigádu v predošlom roku)

10,00