Hospodár SRZ – MO Švedlár Mgr. Barna zvoláva, resp. pozýva členov na brigádu, ktorá sa uskutoční 15. 01. 2022 (sobota) na našom revíri VN Úhorná, so začiatkom o 8:30, miesto zrazu je na hrádzi jazera. Budú sa čistiť brehy jazera a tiež sa bude uhadzovať a ničiť haluzina. Je potrebné si doniesť motorovú pílu, sekeru a podobne.

Na tejto brigáde sa bude môcť odrobiť aj stará brigáda z roku 2021, preto pristupujte k povinnosti dospelého člena odpracovať 2 brigády, resp. od člena ktorý má 60 až 70 rokov a invalidného dôchodcu minimálne jednú brigádu v roku, zodpovedne. V roku 2021 sa už brigády kvôli pandémií nebudú odpúsťať. Preto pripomíname možnosť doniesť si aj rodinného príslušníka alebo priateľa, ktorý môže odpracovať brigádu za člena SRZ – MO Švedlár. Jedinou podmienkou je, aby náhradník mal viac ako 15 rokov.