V nedeľu 7. apríla 2024 o 14:00 sa uskutoční školenie pre nových členov SRZ a deti, ktoré prechádzajú do kategórie mládeže (t. j. ktorý v roku 2024 dovršia 15 rokov). Školenie sa uskutoční v Rybárskom dome vo Švedlári.

Po školení budú vykonané aj skúšky.

Viac info u tajomníka na tel. č. 0918 362 894.