Predsedníctvo SRZ – MO Švedlár zvoláva, resp. pozýva svojích členov na brigádu, ktorá sa uskutoční 5.11. 2022 (sobota) na našom rybníku Motokros so začiatkom o 8:00. Bude sa čistiť časť pozemku vedľa rybníka, kde by sme vodnú plochu v budúcnosti chceli rozšíriť. Je potrebné si doniesť hlavne čižmy, pílky či sekeru alebo motorovú pílu. Bližšie info u predsedu p. Majkuta.

Prosíme pristupujte k povinnosti dospelého člena odpracovať 2 brigády, resp. od člena ktorý má 60 až 70 rokov a invalidného dôchodcu minimálne jednú brigádu v roku, zodpovedne. Pripomíname možnosť doniesť si aj rodinného príslušníka alebo priateľa, ktorý môže odpracovať brigádu za člena SRZ – MO Švedlár. Jedinou podmienkou je, aby náhradník mal viac ako 15 rokov.