Na žiadosť obce Smolník Vám oznamujeme, že dňa 10. júla 2021 (sobota), bude lov rýb v našom revíri Úhorná zakázaný. Aj na našom jazere sa totiž v tento deň budú konať MTB preteky, preteky organizuje obec Smolník a jedná sa o maratón v horskej cyklistike. Za akceptovanie zákazu a pochopenie vopred ďakujeme.
Výbor SRZ – MO Švedlár