Blíži sa čas keď je potrebné podávať daňové priznania. Do 15. februára potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k predtlačenému Vyhláseniu, ktoré si stiahnete nižšie. Vpíšete doň už len Vaše údaje a odovzdajte svojej ekonómke v práci, resp. po skontrolovaní sami zaneste na daňový úrad.

TLAČIVO NA STIAHNUTIE PRE 2% Z DANE

PREČO DAROVAŤ 2% Z DANE

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto finančné prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Prosím vás, aby ste túto informáciu + vyhlásenie posunuli aj ďalej, kolegom v práci a podobne. Nejedná sa o nejaké horibilné sumy, avšak aj to by bola pre nás veľká pomoc, ktorá by inak prepadla štátu.

Ďakujeme.