Výbor SRZ – MO Švedlár vás srdečne pozýva na pretek ,,Uhorňanská muška“, ktorý sa uskutoční 3. júla od 8:00 na našom jazere Úhorná. Prosím posúvajte túto info aj členom, ktorý chodia na web sporadicky.