Výbor SRZ – MO Švedlár, želá predovšetkým svojím členom a ich rodinným príslušnikom, ale aj širokej verejnosti všetko len to najlepšie v novom roku 2022, veľa zdravia, štastia, pohody, radosti a úspechov pri vode, v osobnom, ale aj pracovnom živote.