Vážený rybári, dňa 16. septembra budeme náš revír Úhorná po dlhšej letnej prestávke opäť zarybňovať Pstruhom dúhovým, z tohto dôvodu vás v mene Výboru SRZ – MO Švedlár chcem poprosiť o hájenie rýb v tomto a nasledujúcom dni. Vo štvrtok 16. 09. a v piatok 17. 09. bude lov rýb v našom jazere Úhorná zakázaný. Loviť sa bude môcť až v sobotu (18. 09. 2021) od 6:00. Prosím ctených rybárov, aby s úlovkami zaobchádzali šetrne, zvlášť ak sa im podarí uloviť Pstruha potočného, ktorý je v mesiaci september chránený a tak je jeho privlastnenie zakázané. Za pochopenie ďakujem.

 
Chcem vás informovať aj o zarybňovaní, ktoré bolo pred zopár dňami uskutočnené na našom revíri Hnilec č. 3. Na viacerých miestach rieky boli vypustené 1 ročné násady (cca. 9 cm) lipňa tymiánového, v celkovom počte 3000 kusov, za ktorú sme zaplatili 759,- €. V mesiaci október sa ešte bude revír Hnilec zarybňovať 1 ročnou násadou Pstruha potočného, v počte 5000 kusov, za ktorých naša organizácia zaplatila 591,- €.

Prajem krásne posledné dni strávené na našich pstruhových revíroch, potešenie z úlovkov a veľa zdravia v nadchádzajúcom období.

Petrov Zdar!
 
Lukáš Ivančo
Tajomník SRZ – MO Švedlár