Balík 1 (Muži – Ženy – Dôchodcovia)

57,00

Balík 1 (Muži – Ženy – Dôchodcovia)
Členská známka……………29,00
Povolenka P (mies.)………27,00
Manipulačný poplatok…….1,00
Spolu……………………..57,00,- €