Balík 4 (hosť)

121,00

Balík 4 (hosť)
Hosťovské povolenie – ročné
Povolenka P (sez.)………..60,00
Fond zarybnenia…………..60,00
Manipulačný poplatok…….1,00
Spolu……………………..121,00,- €

3 na sklade