Balík 2 (Mládež do 18 rokov)

48,00

Balík 2 (Mládež do 18 rokov)
Členská známka……………17,00
Povolenka P (mies.)………30,00
Manipulačný poplatok…….1,00
Spolu……………………..48,00,- €