Balík 3 (Deti do 15 rokov)

17,00

Balík 3 (Deti do 15 rokov)
Členská známka……………..1,00
Povolenka P (mies.)………15,00
Manipulačný poplatok…….1,00
Spolu……………………..17,00,- €